Næste arrangement i Løsdriftsforeningen

 

Onsdag den 1. november 2017

 

Der startes med kaffe og rundstykker. Dagen fokuserer på varmebehandlet fiberstrøelse og vejning af det foder der tilføres ejendommen og det foder der udfodres. Bagefter er der spisning og møde med indlæg vedrørende CowConnect samt indlæg fra Vitfoss på Den Gamle Grænsekro.

 

Kl. 09.30: Besøg hos Carsten Asmussen, Nis Thuesensvej 5, Aller, 6070 Christiansfeld.

Der dyrkes 250 ha med majs, græs og lidt korn. Besætningen er på 375 jerseykøer. Der er plads og tilladelse til 400 køer.

Faderen byggede sengestald til 65 køer i 1973. Carsten Asmussen købte halvpart i gården i 1996, samtidig med en besætningsudvidelse til 125 køer. Faderens halvpart blev købt i 2007. Derefter fulgte en lang planlægningsperiode, før en ny stald, med 370 sengebåse og strøede bokse til syge og kælvende køer, blev bygget i 2015, hvorefter den oprindelige stald blev indrettet til ungkvæg.

 

 

Den nye stald er med 6 rækker sengebåse (3 på hver side af et foderbord). Foderet blandes og tildeles automatisk fra et hængebaneanlæg. Der er spalter i køernes gangarealer. Sengebåsene strøs med fiber fra et automatisk hængebaneanlæg. Efter presning af gyllen, varmes fiberdelen op til 65 grader for at undgå sygdomsfremkaldende bakterier. Tidlig løbning af kvier, når de er mindst 9 mdr. gamle og minimum 117 cm høje.

 


Kl. 10.45: Afgang

Kl. 11.00: Besøg hos Hans Jørgen Fischer, Gammelgård, Favstrupvej 65, 6070 Christiansfeld.                                          

 

På Gammelgaard dyrkes 270 ha. Der benyttes Let Farm GPS system. Til foderet benyttes CowConnect vejesystem. Alt foder der tilføres bedriften registreres, ligesom alt foderet der udfodres registreres.

          Hans Jørgen Fischer byggede den første sengestald til 90 køer i 1995. Den blev senere udvidet til 180 køer. I 2010 blev der bygget en ny stald med 320 sengebåse. Besætningen er på 510 jerseykøer. Der er tilladelse til 530. Køerne går i 4 grupper, både i den nye stald og i ældre stalde. Kalvene går i hytter til de er 5-6 måneder, derefter opstaldes opdrættet i en lejet stald på en anden ejendom. Bestående bygninger udnyttes bedst muligt, men det skal være simpel og enkel og må ikke være for arbejdskrævende. F.eks. sker flytning af dyr kun om mandagen.

 

 

I den nye sengestald er der 4 rækker sengebåse (2 rækker med hovederne sammen på hver side af et foderbord). Der er tæt gulv med skrabere på køernes gangarealer. Sengebåsene tilføres sand en gang om ugen og de bliver revet daglig.

 

Kl. 12.15: Afgang

Kl. 12.30: Spisning på Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51 Taps, 6070 Christiansfeld. (sild, wienersnitsel, samt kaffe med kringle. Der er indregnet 2 genstande pr. kuvert. Pris 200 kr).     

Kl. 13.30: Spørgsmål til værterne

Kl. 14.00: Indlæg om CowConnect ved Bjarke Eg Sørensen samt indlæg ved Produktkonsulent Knud Lykke Christensen, Vitfoss.

 

Kl. 15.30: Afslutning

 

 

 

 

Tilmelding Senest fredag den 27. oktober til

Helge Kromann, Mobil: 22 57 67 98, eller på e-mail: hlk@vfl.dk  (oplys navn og deltagerantal).

Pris pr deltager: 200 kr (betales til kroen)

 

Program i pdf-format

______________________________________________________________

 

Referat af forårsarrangement 2017 kan læses her

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Næste arrangement 28. marts 2017:

Program i pdf-format

 

Løsdriftsforeningen holder generalforsamling og fagligt arrangement på Djursland.

 

Tirsdag den 28. marts 2017

Der fokuseres på alternative ejerformer i landbruget, bl.a. med besøg på 2 spændende gårde. Vi mødes til kaffe og rundstykker

 

                      Kl. 9.30 på Auning Kro, Torvegade 12, 8963 Auning,

                                        Tlf. 86 48 34 53.

 

Kl. 10:00      Indlæg ved H. C. Jørgensen, AP Pension: Alternative ejerstrukturer og finansiering af landbrug.

Kl. 11:00      Generalforsamling (afholdes ifølge Løsdriftsforeningens vedtægter).

                    Derefter præsenterer eftermiddagens 2 besøgsværter deres bedrifter.

                      Kl.12:00       Frokost Buffet.

                      Kl. 13:00      Afgang fra Auning Kro.

Kl. 13:15      Besøg på Fuglsøgård, Fuglsøgårdvej 2, 8581 Nimtofte, v/ Anne Marie Hvid og Erik Dolby.

 

    

Fuglsoe

 

 
   

 

     De malkende køer går i 3 hold: Opstartshold, Unge malkende køer og ældre malkende køer. Køerne malkes 3 gange daglig i en 2x24 parallel-malkestald.

     Spædkalve går i hytter, som er placeret under et isoleret tag. Kalve indtil 10 måneders alderen går i strøede bokse. Kvier over 10 måneder går i den gamle løsdriftsstald.

     Der er pasningsaftale på gårdens 230 ha + 65 ha forpagtet. Desuden indkøbes grovfoder fra ca. 100 ha. Der er gylleaftaler på 12.000 m3 gylle.

 

kl. 14.30        Afgang fra Fuglsøgård.

Kl. 15.00      Besøg på Nygård, Nygårdsvej 47, 8570 Trustrup, v/ Jakob Therkildsen. Der startes  med eftermiddagskaffe.

 

 

 

Nygaard

 

I 2014 blev der bygget en velfærdsstald med 88 pladser til ikke malkende køer. Desuden er der 5 strøede fællesbokse med plads til 5 køer i hver og 10 enkeltbokse til kælvende køer.

     Spædkalvene går i enkeltbokse på vogne, derefter i bokse i ældre bygninger. Kvierne går på en anden gård, som er forpagtet sammen med 140 ha. I alt drives 440 ha, heraf avles majs på 180 ha. 

 

Kl. 16:00  Afslutning.

 

Dagens arrangement koster 275 kr. + drikkevarer. 

Tilmelding senest torsdag den 23. marts 2017 (kroen skal have besked om det endelige antal fredag den 24. marts) til:

 

Helge Kromann

 

Mobil 2257 6798

hlk@seges.dk

 

 

Program i pdf-format

 

 


Løsdriftsforeningens efterårsarrangement fokuserede på mælkeproduktion, samt gårdbutik med afsætning bl.a. af eget kødkvæg og frilandsgrise. Desuden var der fokus på kompoststald. Der var bedriftsbesøg, frokost og møde på Skovgaard, samt indlæg om og besigtigelse af en kompoststald på Sommerbjerggaard. Arrangementet havde 27 deltagere. Læs referatet her

 

 

 

 

 

18. oktober 2016

 

Løsdriftsforeningens november arrangement 2016

 

Onsdag den 2. november 2016 indbyder Løsdriftsforeningen til 2 spændende gårdbesøg i det Midtjyske

 

Vi skal denne gang se på lokal afsætning af bl.a. oksekød og besøge Danmarks første fuldskala

kompoststald.

 

Vi starter på Skovgaard hos Joan Tarbensen og Hans Skovgaard ved Them, som driver en stor mælkeproduktion i et moderne staldanlæg med 480 køer, 7 malkerobotter og automatisk fodringsanlæg. Derudover drives gårdbutik i den helt store stil med egen opskæring af kød fra gårdens kødkvægbesætning, salg af delikatesser og beskæftigelse af adskillige ansatte. Der sælges årligt 250 af bedriftens kødkvægsdyr samt 600 grise gennem gårdens butik. Besøg evt. gårdbutikkens hjemmeside www.butik-skovgaard.dk . Et besøg i butikken er en stor oplevelse – så tag konen med denne dag.

Mælken leveres til Them Andelsmejeri, hvor Hans også er formand.

 

Om eftermiddagen kører vi til Sommerbjerg I/S, Isenbjergvej 17b, 7361 Ejstrupholm (ved byen Gludsted) med 710 køer, hvor Mads Helms har bygget Danmarks første fuldskala kompoststald. Sommerbjerg har en meget interessant historie med meget innovative ejere gennem tiderne. Gården er en hedegård, hvis arealer er opdyrket for omkring 100 år siden. Sommerbjerg var også en af de første gårde, der byggede løsdriftsstald til deres malkekøer sidst i 60’erne og i 2001 byggede man en af de første sengebåse stalde med sand. Senest er der bygget en kompost stald med plads til 300 køer. Mælkeproduktionen er økologisk og er en af Them Mejeris 4 økologiske leverandører.

 

Program:

 

Kl. 09.30         Vi mødes hos Joan og Hans, Horsbjergvej 1, 8653 Them, hvor vi starter med en kop kaffe
og et rundstykke.

                      Først vil Hans fortælle lidt om gården og mælkeproduktionen – derefter

                      Staldbesøg

Derefter tager Joan over og fortæller om gårdbutikken og konceptet bag den.

Kl. 12.00         Vi køber frokost i Joans gårdbutik – pris 200 kr (betales kontanter, dankort eller Mobilepay)

Kl. 13.00         Mads Helms fra Sommerbjerg kommer og fortæller om erfaringerne med kompoststalden

Kl. 13.45         Afgang mod Sommerbjerg

Kl. 14.14         Besøg på Sommerbjerg

Kl. 15.30         Tak for denne gang

 

NB! Sommerbjerg har fået konstateret mycoplasma, så derfor kommer Mads ind og fortæller om gården og erfaringerne med den nye stald type. Derefter er det frivilligt om man tager med på besøget. Vi udleverer en-gangs dragter og overtræksstøvler.

 

 

Tilmelding senest mandag den 31. oktober 2016 til:

 

Helge Kromann

 

Mobil 2257 6798

hlk@seges.dk

 

 

 

Adresser:

 

Skovgaard

v/ Joan Tarbensen og Hans Skovgaard

Horsbjergvej 1

Loudal

8653 Them

www.butik-skovgaard.dk

 

 

Sommerbjerg

v/ Mads Helms

Isenbjergvej 17b

Gludsted

7361 Ejstrupholm

 

 

 

 

Hent programmet her

 

 

 

 

 

 Referat fra Løsdriftsforeningens generalforsamling 2016 her

Referat fra Løsdriftsforeningens forårsarrangement 2016 her
Indkaldelse til Løsdriftsforeningens årsmøde 2016

Mandag den 21. marts 2016 kl 10.00 Mødested: Jørn Kjær Madsen, Vibækvej 25, 6740 Bramming

Dagens program:


10.00 Besøg hos Jørn Kjær Madsen, Vibækvej 25, 6740 Bramming. Besøg med fokus på sengelejer. På ejendommen benyttes fiber i sengelejerne.


11.15 Besigtigelse af Holsted Biogas, Grindstedvej 4, 6670 Holsted


13.00 Frokost på Skovpavillionen, Vestergade 23, 6670 Holsted


13.30 Foreningens Generalforsamling


14.00 Indlæg om brug af sandvasker i kvæggylle ved Kaj Stjernholm, Opicon og diskussion om, hvordan optimale sengelejer til malkekøer kombineres med biogas.Løsdriftsforeningens Generalforsamling mandag den 21. marts 2016 kl 13.30 på Skovpavillionen, Vestergade 23, 6670 Holsted


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab 2015 (er tilgængelig på www.losdrift.dk den 19. marts 2016)

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

5. Budget. Forslag til kontingent i 2017

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Valgt til bestyrelsen i:


2010: Arne Porse
2011: Niels Tobiassen
2012: Hans Christian Halmø
2013: Kaj Visti Lassen
2014: Anders BodilsenProgram for Løsdriftsforeningens Vinterkursus tirsdag den 2. februar 2016

Tema: Dansk mælkeproduktion anno 2016 – hvordan ser fremtiden ud?
 

9.30-9.45

 

Formiddagskaffe

9.45-10.30

Forventninger til mælkepris, foderpriser og konjunkturudvikling det kommende år.

v/ Palle Jakobsen, Agrocom

 

10.30-11.15

Nyetableret mælkeproducent med 430 årskøer i samarbejde med AP-Pension – hvordan opleves det ?
v/Jacob Therkildsen, Trustrup - Djursland

 

11.15-12.00

Hvordan ser Landbrugets Finansieringsbank på fremtiden i dansk mælkeproduktion?

v/Niels Jørgen Pedersen. Mælkeproducent og medlem af bestyrelsen i Landbrugets Finansieringsbank

 

12.00-13.00

Middagspause

 

13.00-13.50

Sundhedsrådgivning 2016 - Hvad fokuseres der på?
v/ chefdyrlæge Kenneth M. Krogh, LVK-kvæg

 

14.00-14.45

Karaktertræk for den velfungerende malkekvægbedrift, som har en høj mælkeydelse og en god bundlinje
v/ kvægkonsulent Tonny Andersen – Future Cattle Advice

 

14.45-15.00

Afslutning

 


Mødested: LandboMidtØst, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup tirsdag 2. februar 2016
                          Bemærk – benyt afkørsel Århus Nord fra motorvejen og kør mod Hinnerup


Deltagerpris: 1.100 kr excl. moms (faktura udleveres på kursusdagen)


Tilmelding: senest 28. januar 2016 til Kristian Sejersbøl på tlf 2519 6312 (send gerne en sms med navn, adresse og deltagerantal) eller send en e-mail på: ks@lemvig-landbo.dk


Kursussponsor: LVK-Kvæg

 
 

 

 

 

Onsdag 11. november Kl 9.30: Besøg hos Lars Kristensen, Elmegård, Benslehøjvej 1, 7470 Karup 

 

 


 

Der startes med kaffe og rundstykker. Dagen fokuserer på staldudvidelser med skift af malkesystemer til følge. Bagefter er der frokost og møde med indlæg nyt vedrørende dyrkning af græs på LMO i Viborg.

 

 Der dyrkes 420 ha med majs, græs og vårbyg. Derudover er der majsaftale på 100 ha. Besætningen er på 600 malkende køer. Der er plads til op til 725 malkende køer.Gården blev overtaget i 2006 med 75 ha og 48 køer i bindestald. I 2007 blev der opført en ny sengestald til 290 køer + opdræt, med foderbord i midten og 4 malkerobotter.

 
I 2014-15 er der opført en ny ungkvæg- og goldkostald med 6 rækker sengebåse og foderbord i midten, en ny velfærdsstald og et nyt De Laval malkecenter med 2 x 24 parallelstald. Samtidig er den oprindelige stald ændret til malkende køer med 8-rækker sengebåse og udvendige foderborde. Der er sand i sengebåsene og halmstrøelse i velfærdsstalden.  

Foderet blandes i en 45 m3 blandevogn og udfodres 2 gange daglig i krybber. Der er 3 malkehold med 3 malkere i hver.

·         Hold 1 malker morgen og eftermiddag.

·         Hold 2 malker om aftenen

·         Hold 3 holder fri.


De skifter hver 5. dag og har således 5 lange og 5 korte arbejdsdage og 5 dage fri. Holdlederen skifter en dag før de øvrige.
 

Onsdag 11. november kl 11.15. Besøg på I/S Søndergård, Stanghedevej 13, 8800 Viborg

 

 

                                         

I/S Søndergaard ejes af brødrene Jens og Jacob Jensen, der er 8. generation på slægtsgården. Der var 80 køer i bindestald, da de i 2001 dannede I/S med deres farbror, som senere er købt ud. I 2001 blev der bygget en sengestald til 165 køer + opdræt, med en malkekarrusel til 24 køer. I 2007 blev stalden udvidet til 300 køer + opdræt. I 2009 blev der bygget ungkvægstald og stuehus på nabogården. Samtidig blev stalden udvidet til 500 køer. I 2014 blev en ejendom på 150 ha med 250 køer købt.

 


 

                                            I 2015 er der bygget en ny velfærdsstald og et nyt malkecenter med 2 x 40 BouMatic parallelstald med teknikgrav under. Malkecenteret blev taget i brug først på sommeren og der malkes 2 gange daglig. Opførelse af en ny sengestald til 600 køer afventer svar fra den udsatte tilskudsordning. Besætningen er nu på 800 køer, hvoraf de 250 endnu går på den tilkøbte gård. Der haves miljøgodkendelse til 1200 køer.

                      Der dyrkes 630 ha, hvoraf de 400 ejes. På resten er der forpagtnings- og dyrkningsaftaler. Der er 9 fuldtidsansatte, foruden de 2 ejere.

 

Kl. 13.00 Frokost på LMO Viborg, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. (sponsoreret af DLF)

 

 

Spørgsmål til værterne. Derefter indlæg om den nyeste forskning og udvikling vedrørende græsmarker, ved produktchef Gurli Klitgaard DLF-Trifolium. Hør bl.a. om: hvilke græstyper skal vi interessere os for, når der kan tildeles mere kvælstof. Er roerne for alvor på vej ind i foderplanerne igen ? Kan vi droppe ploven på kvægbrugene ?

 

 

 


  Tilmelding Senest fredag den 6. november 2015 til

Helge Kromann, Mobil: 22 57 67 98, eller på e-mail: hlk@vfl.dk  (oplys navn og deltagerantal).

 

  

Seneste arrangement


Læs turreferat under referater


Til medlemmerne!

Løsdriftsforeningen har arrangeret besøg på 2 spændende og veldrevne malkekvægbedrifter på Fyn, generalforsamling og foredrag:

 

Onsdag den 18. marts 2015

 

Der startes med kaffe og rundstykker. Dagen fokuserer på sikker og hensigtsmæssig staldindretning, samt hvorledes opførelse og ændring af staldanlæg gribes an. Bagefter er der frokost, generalforsamling og møde med indlæg på Otterup Hotel.

kl 9.30. Besøg hos kvægbruget Gelsted I/S, Gelstedvej 47, 5591 Gelsted
kl 11.45. Besøg hos I/S Dyssemark, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup
kl 13.15. Middag på Otterup Hotel. Jernbanegade 2A. 5450 Otterup

 

Eftermiddagens program

 

Kl. 14.00       Årsmøde

Kl. 14.30       Spørgsmål til værterne

Der kan stilles uddybende spørgsmål vedr. vores to staldbesøg, hvis der er ting man ikke lige fik svar på ved besøget.

Kl. 14.45:      Indlæg ved byggeleder Finn Bay Christensen fra entreprenørfirmaet Erik Møberg, som fortæller om hvordan firmaet griber et staldbyggeri an.

Kl. 15.30: Opsamling og afslutning

 

 

 

 

 

Tilmelding Senest mandag den 16. marts 2015 til

 

Helge Kromann, Mobil: 22 57 67 98, eller på e-mail: hlk@seges.dk  

(oplys navn og deltager antal).

Læs det fulde program her:

 

 
 

Plancher fra Løsdriftsforeningens Vinterkursus tirsdag den 3. februar 2015

Tema: Dansk mælkeproduktions fremtid med afsæt i rammevilkår og markedsvilkår 2015

 

 

Forventninger til mælkepris, foderpriser og konjunkturudvikling det kommende år.

v/ Klaus M. Ravn. Agrocura.

 

Plancher fra indlæg

Arla Foods forventninger til den fremtidige mælkeindvejning og mælkepris

v/ koncerndirektør Povl Krogsgaard, Arla Foods

 

Plancher fra indlæg

Hvordan ser produktionsvilkår og økonomi ud hos de øvrige europæiske mælkeproducenter ?

v/Anders Andersen. STAR. European Dairy Farmers.

 

Plancher fra indlæg

Fakta om lov om hold af kvæg. Hvad skal man være opmærksom på fra 2015 og hvordan vil erhvervet blive kontrolleret ?
v/ Konsulent Vibeke F. Nielsen. Videncentret Skejby

 

Plancher fra indlæg

Praktiske velfærdsløsninger i moderne kvægstalde

v/ Søren Kvist. Dan-Egtved

 

Plancher fra indlæg

 

 

3. februar 2015

Vinterkursus hos LMO i Søften. Se program og tilmeldingsproces her


 
Program for Løsdriftsforeningens Vinterkursus tirsdag den 3. februar 2015
Tema: Dansk mælkeproduktions fremtid med afsæt i rammevilkår og markedsvilkår 2015
 
9.30-9.45
 
Formiddagskaffe
9.45-10.30
Forventninger til mælkepris, foderpriser og konjunkturudvikling det kommende år.
v/ Klaus M. Ravn. Agrocura.
 
10.30-11.15
Arla Foods forventninger til den fremtidige mælkeindvejning og mælkepris
v/ koncerndirektør Poul Krogsgaard, Arla Foods
 
11.15-12.00
Hvordan ser produktionsvilkår og økonomi ud hos de øvrige europæiske mælkeproducenter ?
v/Anders Andersen. STAR. European Dairy Farmers.
 
12.00-13.00
Middagspause
 
13.00-13.50
Fakta om lov om hold af kvæg. Hvad skal man være opmærksom på fra 2015 og hvordan vil erhvervet blive kontrolleret ?
v/ Konsulent Vibeke F. Nielsen. Videncentret Skejby
 
14.00-14.45
Praktiske velfærdsløsninger i moderne kvægstalde
v/ direktør Sten Andersen mfl. Dan-Egtved
 
14.45-15.00
Afslutning
 

Mødested:LandboMidtØst, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup tirsdag 3. februar 2015
                          Bemærk – benyt afkørsel Århus Nord fra motorvejen og kør mod Hinnerup

Deltagerpris: 1.000 kr excl. moms

Tilmelding: senest 29. januar 2015 til Kristian Sejersbøl på tlf 2519 6312 (send gerne en sms med navn og antal) eller send en e-mail på: ks@lemvig-landbo.dk
 

Vel mødt og tag gerne dine naboer og kollegaer med
Løsdriftsforeningen ∙ www.losdrift.dk
Kursussponsor: Dan-Egtved 

 

 

 

 
 

Seneste arrangementer:


 

 

Efterårsarrangement 2014. Læs referatet her

Generalforsamling 2014. Læs referat her


Bedriftsbesøg 19. marts 2014. Læs referat her 


 

 


 

Efterårsbesøg hos Torben Pedersen, Holsted og tema om fuldfoder. 13. november 2013


Læs turreferatet her:
 

 


 


Løsdriftsforeningen afholdt generalforsamling og bedriftsbesøg onsdag den 13. marts 2013 i Nørre Nebel og hos Orla Hansen i Tarm.

Læs turreferat her

Læs referat fra generalforsamling her

Læs indlæg om beskyttede ædebåse her 

 


 
Løsdriftsforeningen afholdt vinterkursus 12. december 2012.
Tema: Dansk mælkeproduktions fremtid i et internationalt perspektiv


Find dias fra kurset her:

Palle Jakobsen - forventninger til priser
Svend Jørgen Jensen- konjunkturforventninger
Heinrich Lüllau - dansk/tysk mælkeproduktion
Susanne Clausen - dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv
Kristian Sejersbøl - vindmøller - måske en ny indtjeningsgren 
 Referat fra efterårsarrangement 2011 Djursland

Referat fra generalforsamling 2011

Referat fra forårsarrangement 2011 Sydsjælland

Referat fra efterårsarrangent 2010 
 

Design og CMS