Næste arrangement i Løsdriftsforeningen tirsdag 30. november 2021

 

Hent det fulde program her

 

Vi skal besøge en bedrift i udvikling. Hvor der netop er sat nye malkerobotter ind i den eksist. stald og samtidig er der en stor velfærdsstald under opførelse.

Over middag skal vi høre et par spændende indlæg om en ny måde at opstille malkerobotter på, det såkaldte Batch Milking og et indlæg om omkostningerne til malkning.

 

Vi mødes til kaffe og rundstykker

 

Kl.10.00 hos Ørskov Agro, Ringkøbingvej 62, 6971 Spjald

 

Jakob Ørskov driver sammen med sin far og en farbror en mælkeproduktion med 650 køer. Hvor de 550 går i staldene på Ringkøbingvej. Der malkes stadig ca. 100 køer hos farbroren i en ældre løsdriftsstald. Der dyrkes 1050 Ha. Hvor der er dyrkes majs, kolbemajs og græs på 400 Ha. Mens der er slagsafgrøder i de resterende 650 Ha. med læggekartofler til eksport, græsfrø, raps og kornafgrøder

 

 

 

Der er automatisk malkning og der er lige indsat 8 stk. De Laval VMS V300 malkerobotter. I forbindelse med byggeriet af den nye ungdyr- og velfærdsstald, er der lavet plads til flere køer i kostalden og yderlig 2 malkerobotter.

 

Den nye stald skal rumme alle kalve og ungdyr, der pt. går 6 forskellige steder bl.a. i en ungdyrstald, der ligger 20 km. væk. I stalden er der afsnit med pladser til kalve op til 6 mdr. Sengebåse til ungdyr og goldkøer samt ny kælvningsafdeling.

 

 

 

Kl. 12:00      Afgang fra Ørskov Agro

 

 

Kl. 12:15      Ankomst til Hotel Falken, Falkevej 3, 6920 Videbæk

                      Tlf. 9717 1550

Der serveres en sildemad og en varm ret + kaffe og lagkage ved mødet.

 

 

 

Kl. 13.00       Spørgsmål til værter.

 

Kl. 13.15       Indlæg om Batch Milking

Ved Robert Jensen, De Laval

Robert arbejder med automatiske mallesystemer i store besætninger og har også

arbejdet med De Laval robotkarrusel AMR

 

Kl. 14.15       Kaffe

 

Kl. 14.30       Indlæg om vejen til en effektiv malkning

Ved mælkekvalitetsrådgiver Michael Lyrhøj Mortensen, SEGES Kvæg

 

Kl. 15.00       Afslutning

                     

                      Dagens arrangement koster 250,- kr. inkl. 1 øl eller vand. 

 

 

 

Tilmelding senest fredag den 26. november 2021 til:

 

Helge Kromann                 

Mobil 2257 6798               

hek@byggeri-teknik.dk

 

 

 

 

 

Referat forårsarrangement 2020

 

Referat generalforsamling 2020

 

 

Plancher fra Løsdriftsforeningens 60 års jubilæum 2020

 

 

 

 

 

Læs referatet fra efterårsarrangement 2019 her

 

Læs referatet fra forårsarrangement 2019 her

 

 

Degn Grafisk